รับชุบ EDP รับชุบ EDP รับชุบ EDP รับชุบ EDP รับชุบ EDP
1 2 3 4 5
รับชุบ EDP
รับชุบ EDP
รับชุบ EDP

บริษัท ส.เจริญ อีเล็คโตรเพลท จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ตั้งอยู่เลขที่ 8/9 หมู่ 9 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

มีพื้นที่ทั้งหมด 3,000 ตรม. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการชุบชิ้นงานเหล็ก ซึ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า ไลน์ชุบอีดีพีแบบแขวน Automatic 1 ไลน์ มีกำลังการผลิต 48,000 ชิ้น./8 ชม.

ระบบบริหารคุณภาพ

        เนื่องจากผู้บริหาร บริษัท ส.เจริญ อีเล็คโตรเพลท จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งจะทำให้การบริการที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของ บริษัท ส.เจริญ อีเล็คโตรเพลท จำกัด เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งระบบคุณภาพจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับภายในองค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร ควบคุม และปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และการบริการที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้า
รับชุบ EDP
รับชุบ EDP


ISO 14001 : 2004
รับชุบ EDP


ISO 9001 : 2008